IDEASSTARTER PARTNERSTVO
PRE RÁDIOAMATÉROV

PRVÁ SLOVENSKÁ DRUŽICA
TECHNOLOGICKÝ PROJEKT #skCUBE

Vedeli ste, že Slovensko je posledná krajina navôkol, ktorá neposlala na obežnú dráhu Zeme vlastnú družicu? Poďme to zmeniť! Na našich univerzitách máme veľa talentovaných technológov. Spojili sme ich a spolu staviame prvú slovenskú družicu s názvom skCUBE, ktorú chceme umiestniť na orbit už v prvej polovici roka 2016.

*** PLATINOVÍ PARTNERI PROJEKTU skCUBE ***

Naši partneri

 • Som rád, že na Slovensku máme takýto unikátny technologický projekt. Je to jasný dôkaz kvality slovenských vedeckých pracovníkov a študentov technických univerzít, ktorí majú potenciál stať sa expertmi a budúcimi spoluautormi svetových vesmírnych projektov pod hlavičkou Európskej vesmírnej agentúry (ESA). Slovenská republika by sa mala stať členom tejto agentúry, ktorá okrem iného napr. buduje aj európsky navigačný systém Galileo, už v priebehu tohto roka. Verím, že sa to podarí a aj zásluhou Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity sa budú môcť slovenskí vedci a inžinieri zapájať do vývoja moderných kozmických technológií.

  Ďalšia referencia » MAROŠ ŠEFČOVIČ podpredseda Európskej komisie
 • Podporujem Slovenskú organizáciu pre vesmírne aktivity (SOSA) v ich trpezlivom úsilí o vypustenie prvej slovenskej družice do vesmíru. Verím že i malé štáty, akým je aj Slovenská republika, môžu dosahovať skvelé výsledky v oblasti vedy a výskumu. Podpora vzdelávania, vedy a výskumu je kľúčová pre lepšiu budúcnosť Slovenska. Nadšenie šikovných mladých ľudí v SOSA je obdivuhodné a zaslúži si podporu v ich iniciatíve a aktivitách. Som presvedčená, že svojim projektom ukážu našu krajinu v pozitívnom svetle a pomôžu načrtnúť cestu k lepšej perspektíve pre nás všetkých.

  Ďalšia referencia » IVETA RADIČOVÁ bývalá premiérka SR
 • Projekt skCUBE, je dôkazom toho, že aj na slovensku existujú ambiciózne ciele, a chuť realizovať sny. Prínosom je ešte aj to, že projekt prinášajú mladí ľudia a v slovenských farbách. Byť patriotom v krčme je veľmi ľahké, ale vytvoriť niečo čo reprezentuje a skúma je oveľa ťažší oriešok.

  Ďalšia referencia » IVAN ŠTEFUNKO predseda predstavenstva Neulogy Ventures, a. s.
 • Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach má v kozmickom sektore bohaté skúsenosti, nakoľko práve Košická letecká škola je alma-mater Slovenského a Československého kozmonauta a ich náhradníkov. Samotný projekt prvej slovenskej družice skCube je veľmi významným míľnikom, ktorý malými krokmi spojí kapacity a vytrvalosť kozmických a leteckých inštitúcií na Slovensku a umožní tým našej malej krajine významný veľký skok nielen smerom k ESA, ale aj k demonštrácii a zviditeľneniu toho, čo šikovní ľudia v našej krajine dokážu.

  Ďalšia referencia » prof. Ing. František Adamčík, CSc. dekan Leteckej fakulty TUKE
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave je medzinárodne uznávanou, výskumne orientovanou technickou fakultou. Poslaním FEI STU, ako výskumne orientovanej technickej fakulty, je vedeckým výskumom získavať, inžinierskou a ďalšou tvorivou činnosťou aplikovať a šíriť nové poznatky, vzdelávať a vychovávať mladú generáciu. Jedným z cieľov je väčšie zapájanie študentov všetkých stupňov štúdia do výskumnej a inej tvorivej činnosti a hľadanie možností pôsobenia študentov v projektoch aj medzinárodného významu. Projekt skCUBE je praktickým príkladom takéhoto projektu.

  Ďalšia referencia » doc. Ing. Milan Žiška, PhD. prodekan Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

MÉDIÁ

Slovenské média nám dávajú priestor na prezentovanie tohto jedinečného projektu. Sme za to veľmi vďační, pretože nám to pomáha v dosahovaní našich cieľov. Aj naďalej aktívne vyhľadávame priestor na prezentovanie projektu skCUBE širokej verejnosti.

ARCHÍV

NÁŠ PRÍBEH

Je Slovensko len montážnou dielňou? S týmto tvrdením zásadne nesúhlasíme a aj svojou prácou prispievame k tomu, aby naozaj nikto neostal na pochybách. Spojila nás vášeň k vesmíru a novým technológiám. Dobre vieme, že na Slovensku je mnoho inovatívnych firiem, ktoré robia Slovensku dobré meno po celom svete.

V roku 2009 sme sa rozhodli svojou troškou prispieť k lepšej perspektíve pre našu krajinu, k budovaniu toľko skloňovanej vedomostnej ekonomiky. Už niekoľko rokov preto popularizujeme vedu a výskum a inšpirujeme mladých ľudí pre štúdium technických odborov.

Začali sme rozvíjať vlastné technologické projekty, pravidelne hovoríme o perspektíve spolupráce Slovenskej republiky s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA). Tá by otvorila dvere slovenským spoločnostiam zapájať sa do projektov špičkového vesmírneho výskumu, ktorý sa v ESA robí. Dnes sme šťastní, že sme doslova predo dvermi ESA. Vláda by mala už čoskoro spoluprácu s ESA schváliť. Cesta k tomuto cieľu však nebola ľahká. O potrebe tohto kroku hovoríme doslova roky, na rôznych fórach pre odbornú verejnosť či firmy, ktoré robia technológie využiteľné aj vo vesmírnych podmienkach. Neostávame iba pri rečiach. Vlastnou činnosťou dokazujeme, že na to naozaj máme a že lietať do vesmíru nie je žiadne sci-fi ani pre našu malú krajinu.

Od roku 2010 pravidelne vypúšťame stratosferické balóny, ktoré lietajú do výšky až 40 km nad povrch Zeme - teda na hranicu vesmíru. Ďalší náš projekt, prvá slovenská družica skCUBE je logickým vyústením našej snahy ísť ešte ďalej, ešte vyššie. Chceme tak poukázať na potenciál Slovenskej republiky účastniť sa špičkového vesmírneho výskumu, schopnosť obstáť vo svetovej konkurencii aj v tomto priemyselnom odvetví produkujúcom vysokú pridanú hodnotu.

Zároveň chceme demonštrovať ukážkovú spoluprácu štátu, slovenských univerzít, vedeckých inštitúcií, nadšencov astronómie, slovenských firiem a samozrejme našich podporovateľov. Keď každý prispeje svojou troškou, družica skCUBE bude naozajstným národným technologickým projektom roka 2016. Poďme na to!

PREČO TO ROBÍME

Hlavným cieľom je demonštrovať potenciál našej krajiny. Chceme ukázať, že aj na Slovensku máme špičkové univerzitné pracoviská a vedecké inštitúcie. Aj na slovensku máme firmy, ktoré vedia robiť vysoko sofistikovaný vesmírny výskum. Chceme to ukázať celému svetu práve cez prvú družicu Made in Slovakia.

KONEČNE AJ SLOVENSKÝ SATELIT

Spojili sme študentov z troch slovenských univerzít a v spolupráci s nimi realizujeme prvý slovenský satelit (skCUBE). Od návrhu, cez vývoj prototypu, výrobu modelov až po samotné vypustenie družice na obežnú dráhu Zeme v prvej polovici roka 2016.

VIAC TECHNOLÓGOV PRE SLOVENSKO

Chceme motivovať a povzbudzovať mladých ľudí na Slovensku. Chceme, aby sa možno aj cez vesmír a vesmírne aktivity dostali k štúdiu technických smerov. Aby aj cez projekt prvej slovenskej družice videli, že študovať techniku je dnes naozaj in.

UKÁZAŤ SLOVENSKÝ POTENCIÁL

Chceme demonštrovať schopnosti a potenciál slovenského priemyslu a vedeckých inštitúcií na Slovensku robiť špičkové technológie. Chceme potiahnuť Slovensko v konkurencii okolitých štátov, lebo sme poslednou krajinou v rámci V4, ktorá nemá vlastný satelit a nezúčastňuje sa európskych kozmických aktivít.

DOVIESŤ SLOVENSKO DO ESA

Chceme ukázať, že aj na Slovensku vieme robiť vesmírny vývoj, tak ako kedysi, na špičkovej úrovni. Chceme vyškoliť budúcich lídrov v tejto oblasti a dokázať, že jednoznačne patríme do prestížneho klubu štátov Európskej vesmírnej agentúry (ESA).

DRUŽICA

Samotná družica spadá do kategórie takzvaných CubeSat - malých satelitov v tvare kocky o rozmeroch približne 10x10x10 cm, s hmotnosťou do 1kg. Ponesie kameru a tiež experiment, o ktorom sa bude písať vo svetových vedeckých časopisoch.

300-500

kilometrov
výška orbity

90

minút
doba obletu Zeme

28 000

km/h
rýchlosť

1 000

gramov
váha satelitu

10*10*10

centimetrov
rozmery satelitu

-100 až +150

stupňov celzia
extrémne teploty

VLF experiment

Tento unikátny a pre projekt skCUBE kľúčový vedecký experiment bude zaznamenávať magnetickú zložku elektromagnetického spektra v rozsahu 3-30 kHz. VLF prijímačom s magnetickou slučkovou anténou dokážeme zachytiť signály vznikajúce pri nadoblačných bleskoch, ktoré siahajú až po hranicu ionosféry. Získané dáta budú verejne prístupné a môžu sa použiť na ďalšie vedecké analýzy.

Rádioamatérske experimenty

Rádioamatérsky digitálny opakovač

umožňujúci spojenie dvoch rádioamatérskych operátorov cez satelit. Odosiela základné telemetrické dáta prostredníctvom Morseovho kódu pre jednoduché počúvanie.

Experimentálny prenos na 2,4 GHz

vysokorýchlostný prenos obrázkov s využitím progresívnych metód kódovania. Rádioamatéri z celého sveta môžu prijímať obrázok, ktorý bude označený menom skCUBE, volacím znakom OM9SAT a časovou značkou. Obsahovať bude len informácie v súlade s rádioamatérskymi reguláciami. Komunikačný protokol a možnosti pre príjem signálu budú vopred publikované na webovej stránke www.sosa.sk a www.skcube.sk.

Ostatné technologické experimenty

Unikátny Sunsensor

organizáciou vyvinutý mikro Sunsensor na verifikáciu funkcionality, presnosti a odolnosti Slnečného senzoru.

Rotačno-pozičné riadenie satelitu

vo vesmíre pomocou elektromagnetických akčných cievok.

Test vlastného RTOS

organizáciou vyvinutý Real Time Operating System (RTOS). Založený na štandarde Misra-C pre bezpečnostné kritické systémy. Testovanie všetkých aspektov ako manažment úloh, riešenie chýb, komunikačné protokoly, atď.

Test radiačného poškodzovania pamäte

adiačná rezistencia softvérových systémov - bit-flip detekčná metóda.

Test samoopravného komunikačného protokolu

verifikácia spoľahlivosti FEC LDPC, navrhnutého na prenos obrázkov.

Radiačná odolnosť kritických technologických komponentov

(DC-DC konvertorov, meračov odporu, switchovacieho tranzistoru, RAM, FRAM, a FLASH pamäte)

Test redundancie komponentov

redundantný energetický zdroj s vysokým stupňom odolnosti - dokázanie funkčnosti konceptu v relevantnom prostredí.

Konštrukcia pozemnej stanice

s vysoko precíznym vyhľadávaním a prijímaním frekvencií vyšších než 1 GHz.

skCUBE = národný projekt demonštrujúci spoluprácu štátu - slovenských univerzít - študentov - slovenských firiem a ľudí (podporovateľov) na unikátnom technologickom projekte prvej slovenskej družice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA (ŠTÁT)

Štát projekt podporil sumou 89,700 Eur. Sme veľmi vďační za túto podporu Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR a, ktoré sa na túto sumu poskladali v pomere 2 ku 1.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Podporovateľ projektu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Podporovateľ projektu

SLOVENSKÉ UNIVERZITY A VEDECKÉ INŠTITÚCIE

Na projekte skCUBE spolupracujeme s technickými fakultami troch slovenských univerzít.

Žilinská univerzita v Žiline Oficiálny partner
Slovenská technická univerzita v Bratislave Oficiálny partner
Letecká fakulta - TUKE Odborný garant
Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline

SLOVENSKÁ ORGANIZÁCIA PRE VESMÍRNE AKTIVITY

A toto sme my - Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity. Združujeme všetkých zainteresovaných a robíme všetko preto, aby sme mali už v roku 2016 malo na orbite prvú slovenskú družicu.

Jakub Kapuš

Líder projektu skCUBE, šéf vývoja. Jeho najväčšou pasiou je vesmír a vesmírne technológie, predseda Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity.

Jaroslav Erdziak

Doktorand STU na Ústave elektrotechniky. Pracuje ako vývojár na senzoroch pre meteorologické stanice. Venuje sa modelárskemu lietaniu. Jeden z lídrov skCUBE.

Ondrej Závodský

Študent na Žilinskej univerzite v Žiline, odbor Výkonové elektronické systémy. Venuje sa elektronike a rádioamatérstvu. Jeden z lídrov skCUBE.

Rudolf Slošiar

Návrh a výroba mechanických súčastí technológií, výroba antén a súčiastky terminátor. Vo voľnom čase rádioastronóm. Jeden z lídrov projektu skCUBE.

Juraj Slačka

Programátor mikroprocesorov a testovacích platforiem. Doktorand na Fakulty elektrotechniky a informatiky na STU, odbor kybernetika. Člen tímu skCUBE.

Ľubomír Pasternák

Študent na Žilinskej univerzite v Žiline, odbor Výkonové elektronické systémy. Programátor HW so záujmom o elektrické pohony. Člen tímu skCUBE.

Slavomír Petrík

Softvérový inžinier pre safety-critical systémy v Bombardier Transportation vo Švédsku. Dizajnér a programátor BSP a RTOS pre kontrolný počítač skCUBE.

Viktor Képeši

Doktorand na Leteteckej Fakulte Technickej univerzity v Košiciach, odbor Letecké a priemyselné elektronické systémy. Návrh anténneho systému skCUBE.

Robo Lászlo

Zodpovedný za dizajn a výstavbu primárnej pozemnej stanice ako aj za pridelenie rádioamatérskych frekvencií pre družicu. Mechatronik, vo voľnom čase rádioamatér a modelár. "Mám rád softvér, ktorý žije."

Martina Szabová

študentka Fakulty elektrotechniky a informatiky STU, katedra robotiky, autorka kódu zariadenia na testovanie orientácie a natáčania družice.

Pavol Lipovský

V súčasnosti pôsobí ako vedecko-výskumný zamestnanec Katedry leteckej technickej prípravy na Leteckej fakulte TUKE. Jeho vedecká práca je zameraná na vývoj a aplikáciu senzorov v oblasti meraní magnetických polí a senzorov, ktoré meranú veličinu prevádzajú na zmenu svojich magnetických parametrov.

Miroslav Šmelko

V súčastnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre leteckej technickej prípravy na Leteckej fakulte TUKE. Vo svojej výskumnej činnosti sa zaoberá vývojom a výskumom senzorov na báze progresívnych magnetických materiálov pre snímanie magnetických a mechanických veličín.

Tomáš Vaispacher

Aktuálne je študentom doktorandského štúdia na Katedre avioniky Leteckej fakulty TUKE. Oblasťou jeho štúdia sú integračné architektúry autonómnych a globálnych leteckých navigačných systémov.

Tomáš Kliment

Doktorand na Leteckej Fakulte Technickej univerzity v Košiciach, odbor Letecké a priemyselné elektronické systémy. Venuje sa návrhu neurónových sietí pre kalibráciu snímačov vektorových polí. Podieľa sa na kalibrácii palubných magnetometrov.

Viktor Ďurček

Katedra telekomunikácií a multimédií, Žilinská univerzita v Žiline. Pracuje na dekódovacom algoritme pre príjem obrázkov z družice.

Michal Kuba

Katedra telekomunikácií a multimédií, Žilinská univerzita v Žiline. Pracuje na dekódovacom algoritme pre príjem obrázkov z družice.

Andrea Šagátová

Univerzitné centrum elektrónových urýchľovačov, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave. Pracuje aj na Fakulte elektrotechniky a informatiky na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.

Pridaj sa k nám

Zaujala ťa naša práca a chcel by si nám pomôcť? Tak sa k nám pridaj.

CHCEM SA PRIDAŤ

skCUBE bude výsledok spoločnej snahy štátu - slovenských univerzít - študentov - slovenských firiem a samozrejme ľudí - podporovateľov

KONTAKT

 • SOSA
 • Zámocká 18
 • 811 01 Bratislava
 • Slovenská republika

KONTAKTNÝ FORMULÁR