Subscribe Now
Trending News

financovanie

VEĽKÉ POĎAKOVANIE!

Projekt by nemohol vzniknúť nebyť podpory od štátu. Okrem štátu ďakujeme za podporu aj viacerým súkromným spoločnostiam, našim partnerom a množstvu fanúšikov, ktorí podporili projekt cez crowdfundingové kampane. Najväčšie ďakujem patrí členom nášho technologického tímu, ktorí do projektu zadarmo prispeli vlastnou prácou v rámci svojho voľného času v objeme približne 27 tisíc hodín! Za každú jednu podporu úprimne ďakujeme.