Satelit skCUBE obieha na polárnej nízkej obežnej dráhe Zeme od 23. júna 2017, kedy ho tam vyniesla indická nosná raketa. Ide o vôbec prvú slovenskú vesmírnu družicu.

Zaujímavosťou je, že ju mala pôvodne na obežnú dráhu vyniesť slávna raketa Falcon 9 od SpaceX už v roku 2016, tá však počas predletového testu vybuchla.

Zariadenie je pomerne malé, je to kocka o rozmeroch 10x10x10 centimetrov s hmotnosťou 1056 gramov. Vývoj družice prebiehal od roku 2011 Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity.

Funkcie

Hlavnou úlohou satelitu mala byť detekcia tzv. nadoblačných ionosférických bleskov pomocou prijímača veľmi dlhých rádiových vĺn. Vďaka kvalitnej minikamere mala taktiež fotografovať snímky Slovenska z obežnej dráhy a prostredníctvom experimentálneho vysokorýchlostného prenosu posielať na Zem.

Súčasťou zariadenia bol tiež vlastný mikro senzor pozície Slnka, ktoré bolo tiež zdrojom elektrickej energie pre družicu. Satelit na obežnej dráhe tiež dokázal prispôsobovať svoju pozíciu voči Zemi, mal palubný počítač s vlastným operačným systémom a schopnosť odolnosti počítačových systémov a technologických komponentov odolať radiácii.

Hlavná pozemná stanica, ktorá prijímala signál z družica sa vybudovala pri Šamoríne, tá sekundárna vo vedecko-technologickom parku Žilinskej univerzity v Žiline, ktorá je odborným garantom celého projektu. Satelit má aj tretiu pozemnú stanicu umiestnenú v Dubnici nad Váhom.

Misia

Už 15 dní po štarte sa na satelite prejavila porucha, ktorá spôsobila stratu komunikácie medzi komunikačným modulom a palubným počítačom. Príčinou poruchy malo byť pravdepodobne kozmické žiarenie. Kvôli tejto chybe väčšina plánovaných experimentov nemohla byť zrealizovaná, a tak sa funkcie družice počas misie výrazne obmedzili.

Počas 569. dňa na obežnej dráhe nastal ďalší problém. Keď družica prechádzala vnútorným Van Allenovým radiačným pásom, stratila rádiový kontakt so Zemou, ktorý sa už nepodarilo obnoviť. Družica je tak nefunkčná. Na obežnej dráhe však strávi ešte niekoľko rokov, pričom bude postupne klesať, až napokon zhorí v atmosfére.

Základné informácie o dráhe skCUBE

  • Poloha: nízka polárna obežná dráha Zeme, družica krúži kolmo na os planéty a prelietava cez oba póly
  • Obežná doba: 94 minút, 40 sekúnd
  • Obežná rýchlosť: 7,61 km/s
  • Počet obehov za deň: 15,2