Subscribe Now
Trending News

pribeh skcube

Príbeh prvej slovenskej družice je vskutku jedinečný. Jeho výsledkom nie je len historicky prvý a technologickými inováciami naprataný kozmický satelit Made in Slovakia, ale napríklad aj vstup Slovenska do Európskej vesmírnej agentúry. Takéto výsledky si vyžadovali viac ako 5 rokov úsilia, nervov, odriekania a prekonania obrovského množstva problémov. Od tých technických, cez finančné, legislatívne, až po tie medziľudské. A ako každý dobrý príbeh, aj ten o skCUBE má nečakané zápletky, kritické chvíle i prekvapivé rozuzlenia. Nech sa páči, toto je on.

EURÓPSKA KOZMONAUTIKA BEZ SLOVENSKA

Hoci sme sa ako partia záujemcov o astronómiu a kozmonautiku poznali už dlhšie, naše spoločné dobrodružstvo začína oficiálne až na jeseň roku 2009, kedy sme založili občianske združenie SOSA. Náš cieľ bol jasný – dostať konečne Slovensko, ako jeden z posledných štátov EÚ, medzi štáty spolupracujúce s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA). Znamená to pre nás najmä systematicky obhajovať výskum vesmíru slovenskej verejnosti, popularizáciu a pripomínanie dlhoročnej tradície slovenských pracovísk v tomto obore (najmä ústavov SAV v rámci tzv. COSPAR), či presviedčanie o výhodách vstupu SR do ESA. Avšak vieme, že len hovoriť o tom nestačí. Potrebujeme ukázať zmysluplnosť vstupu SR do ESA aj na niečom uchopiteľnom. Preto od začiatku snívame o prvej slovenskej družici. Veríme, že pomôže slovenskej verejnosti pochopiť úžasné možnosti, ktoré vesmír pre našu spoločnosť ponúka. Projektom chceme zároveň popularizovať technické smery, ktoré sú vo svete stále viac potrebné a prispieť svojou troškou k národnej hrdosti. Avšak, ako sa vlastne stavia taká kozmická družica?