Subscribe Now
Trending News

pre radioamaterov

Základné informácie pre rádioamatérov

Družica skCUBE s volacou značkou OM9SAT bude periodicky vysielať dátové pakety a morzeovú správu v pásme 70cm.

Sekvencia vysielania je nasledovná:

image00
Primárny kanál – Dáta

Frekvencia: 437,1 MHz
Modulácia: GMSK
Komunikačná rýchlosť: 9,6k
Protokol: AX.25
Vysielací výkon: 1 W

Dekódovací softvér spolupracujúci s programom AGWPE bude dostupný čoskoro na tejto stránke.

Štruktúru dátových paketov pre jednotlivé subsystémy nájdete v tomto dokumente. Prvý bajt dátového slova identifikuje poradové číslo systému ku ktorému sú dáta priradené.

Primárny kanál – Morse code

Frekvencia: 437,1 MHz
Rýchlosť: 20 WPM
Vysielací výkon: 100 mW

image01

Pozor! Dáta su v hexadecimálnom zápise. Parameter PSU overcurrent a PSU connections sú 16-bitové stavové informácie. „System voltage“ je  16bit unsigned hodnota v mV. Ostatné sú 8-bitové hodnoty. Ak hodnota začína nulou, tak nula nie je odvysielaná ale nahradená medzerou. Jedná sa o úmyselné skrátenie packetu z dôvodu šetrenia času relácie a energie. Pre správnu interpretáciu je preto potrebné pozorne sledovať medzery medzi jednotlivými znakmi. Príklad je uvedený nižšie.

Príklad:

hodnota / odvysielane znaky
000f / “ F“
001f / “ 1F“
020f / “ 20F“
100f / „100F“
0f / “ F“
2f / „2F“

Vysvetlivky:

Transceiver temperature – teplota koncového stupňa modulu vysielača v stupňoch Celzia.
System voltage – systémové napätie na zbernici v mV
PSU overcurrents – nadprúdy detegované v napájacom zdroji
PSU connections – moduly družice, ktoré sú aktuálne napájané zo zdroja
TRX reflected PWR – odrazený výkon vysielača v dBm
TRX forward PWR – vyžiarený výkon vysielača v dBm

Sekundárny experimentálny kanál

Frekvencia: 2401 MHz
Modulácia: GFSK, CW
Komunikačná rýchlosť: 40-240 kbps
Protokol: proprietárny
Vysielací výkon: 250 mW

V tomto pásme sa jedná o experimentálny vysokorýchlostný prenos obrázkov z palubnej kamery s použitím LDPC kódov. Vysielanie v tomto pásme bude na požiadanie rádioamatérov.

Dekódovací softvér bude využívať SDR prijímači RTL-SDR dongle a momentálne je v štádiu príprav.

Taktiež v tomto pásme sa bude vysielať morse maják s výkonom 250mW.