Vesmír je neprebádaný priestor skrývajúci záhady a nové svety. Je plný nepoznaných možností a príležitostí.

Základné ciele misie:

  1. Život – skúmanie existencie minulého života na Marse, rower by mal zozbierať dôkazy o tom ako planéta vyzerala v minulosti a či mohla hostiť život
  2. Klimatické systémy – získavanie informácií o počasí, o prachu a o ďalších podmienkach prostredia, ktoré môžu mať vplyv na astronautov pracujúcich na Marse
  3. Geologický prieskum – skúmanie mineralogických vlastností , vzorky pôdy červenej planéty sa uložia do zapečatených trubíc, ktoré budú následne uskladnené pre budúce misie na odobratie a prepravené na Zem k podrobnému preskúmaniu
  4. Príprava na príchod prvých kozmonautov, ktorých by tam NASA chcela poslať do roku 2035. Súčasťou prípravy je napríklad zdokonalenie metódy výroby kyslíka a identifikácia ďalších zdrojov akým je napríklad podzemná voda.

Slovensko a kozmonautika

Misiu na Mars sledoval so zatajeným dychom celý svet vrátane Slovenska.  Vášeň pre kozmonautiku ako takú u nás reprezentuje Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity. 

Toto občianske združenie vzniklo v roku 2009 ako iniciatíva nadšencov, ktorých spája vesmír. Jej hlavným cieľom je popularizácia astronómie a vzbudenie záujmu o kozmický priemysel na Slovensku. Organizácia priviedla Slovensko do Európskej vesmírnej agentúry (ESA) a intenzívne sa venuje práve podpore spolupráce s ňou.

Európska vesmírna agentúra ohlásila tento rok  po viac ako desiatich rokoch výber nových kozmonautov. Kozmonauti, ktorý prejdú výberom budú najprv pracovať na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) a neskôr sú plánované aj expedície na Mesiac a dokonca aj na Mars!

Významnou postavou slovenskej súčasnej kozmonautiky je Dr. Michaela Musilová, MSc. Pôsobí ako hosťujúca profesorka na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity, kde vyučuje astrobiológiu v úplne novom študijnom programe kozmické inžinierstvo.

Vo svojom odbore astrobiológia je priekopníčkou v oblasti skúmania organizmov žujúce v extrémnych podmienkach. Práve takúto formu života by sme mohli nájsť na iných planétach slnečnej sústavy.

Slovenská astrobiologička pracuje s NASA a spolupracuje na viacerých projektoch ESA.  V roku 2018 prijala úlohu riaditeľky všetkých budúcich misií na stanici Havaj pod záštitou NASA a vedúcej misie organizovanej ESA. 

Doktorka Musilová pôsobí aj v Slovenskej organizácii pre vesmírne aktivity, kde sa zameriava sa najmä na vzdelávanie detí a mládeže, ktorej formou projektov predstavuje vesmír ako zdroj poznania, dobrodružstva a inšpirácie.

Tento rok prebieha už tretí ročník súťaže Misia na Mars, ktorá je určená pre žiakov a učiteľov stredných škôl. Cieľom projektu je vymyslieť vlastný vedecký experiment, ktorý zrealizuje simulovanú marťanskú misiu.

Zdroj titulnej foto: https://unsplash.com/photos/t3KYQUUvfsc