Objem dátovej komunikácie, ktorú treba niekam ukladať, neustále rastie. Práve preto sa zvyšuje tiež počet dátových centier. Dátové centrá sú však nielen nevyhnutnosťou, ale zároveň aj obrovskou ekologickou záťažou, pretože na svoju prevádzku potrebujú veľké množstvo energie. Takýto trend samozrejme nie je dlhodobo únosný. Aká teda bude budúcnosť dátových centier?

Čo sú dátové centrá a ako fungujú

Dátové centrá sú priestory, v ktorých sú umiestnené servery a ďalšie zariadenia potrebné na nepretržitú a bezproblémovú prevádzku. Serverhosting totiž musí fungovať nonstop a spoľahlivo. Veľké datacentrá zvyčajne prevádzkujú telekomunikačné a technologické firmy. Menšie sa nazývajú tiež serverovne a prevádzkujú ich aj súkromné firmy alebo štátne organizácie. 

Dátové centrá sú určené na ukladanie veľkých objemov dát. Budovy, v ktorých sa nachádzajú, musia byť chránené, umiestnené vo vhodnej lokalite, musia mať zabezpečený náhradný zdroj energie a, samozrejme, spoľahlivé chladenie, aby neprišlo k prehriatiu technológie.     

Obnoviteľné zdroje energie a dátové centrá

Dátové centrá majú veľkú spotrebu elektrickej energie, čo ich prevádzkovateľov núti k tomu, aby hľadali ekologicky aj ekonomicky prijateľné riešenia. Jednou z možností je ukladanie energie, či už solárnej alebo veternej. Napríklad spoločnosti Google a Switch ohlásili, že plánujú projekty, v rámci ktorých sa bude energia pre dátové centrá ukladať v lítium-iónových batériách. Vďaka tomu sa dajú obnoviteľné zdroje využívať vo väčšej miere. 

Solárne panely generujú energiu, iba keď je slnečno, veterné turbíny taktiež potrebujú vhodné podmienky. Neraz sa stáva, že sa takýmto spôsobom vyprodukuje viac energie, ako sa v danom momente spotrebuje. Možnosť ukladať ju a využívať, napríklad počas noci, je preto veľkým prínosom. Keďže cena batérií v posledných rokoch klesla, udržateľnosť sa rozhodne netýka iba dátových centier. Táto možnosť sa otvára aj mnohým iným odvetviam, dokonca aj domácnostiam. 

Efektívnejšie chladenie? A čo tak olejom?

Pre bezpečnosť serverov v dátových centrách je dôležité chladenie. Aj tu je namieste myslieť na spoľahlivosť a efektivitu. Budúcnosťou pre dátové centrá môže byť preto chladenie olejom. 

Od roku 2013 experimentuje s olejom aj WEDOS datacentrum. Olej môže byť pri chladení efektívnejší ako vzduch. Začali s jedným serverom, ktorý skončil zaliaty v oleji dva roky. Keďže išlo o úspešný pokus, vývoj pokračoval. Avšak aj na prvý pohľad lacné a dobré riešenie môže mať skrytý háčik. Napríklad, ak sa niečo poškodí, pred opravou je nutné najskôr odstrániť olej. I tento problém bol však nakoniec vyriešený. 

WEDOS datacentrum s takmer 11 000 servermi je už dnes chladené olejovým kúpeľom pomocou veľkého chladiaceho okruhu. Spoločnosti sa podarilo dokázať aj to, že odpadové teplo je možné využívať na vyhrievanie objektov. 

Datacentrum pod hladinou mora

Bežné datacentrá sú haly, resp. objekty na povrchu. Spoločnosť Microsoft ale dva roky testovala skutočne výnimočné dátové centrum, ktoré ležalo na dne mora v hermeticky uzavretej cisterne. V 1. fáze sa projekt testoval na pobreží Kalifornie, v 2. fáze bola cisterna položená na dno mora do hĺbky 11 m. Servery sa chladili morskou vodu, ktorá bola čerpaná cez chladiče a vracala sa späť do mora. 

Aké výhody má podmorské dátové centrum? Chladná morská voda poskytuje pomerne stabilné podmienky, odpadá problém s koróziou vzdušným kyslíkom či riziká spôsobené mechanickým poškodením a nárazmi. Na nejaký čas bolo toto riešenie iba teóriou, ktorá sa po vytiahnutí dátového centra v roku 2020 potvrdila ako úspešný nápad. V podmorskom centre dochádzalo zlyhaniu serverov menej často ako v klasických dátových centrách na povrchu. Na napájanie elektrinou boli použité miestne obnoviteľné zdroje — veterná a solárna energia. Nevýhodou môžu byť opravy, ktoré sú oveľa komplikovanejšie ako na súši. Aj tento úspešný test znamená krok vpred pre budúcnosť dátových centier, kým sa však takéto riešene stane bežným, určite to nejaký čas potrvá.