Astronómovia sa pokúšajú nahliadnuť do počiatkov vesmíru. Novým zistením sú ešte bližšie ako inokedy.

Pred mnohými rokmi ďaleko v galaxii vysielala supermasívna čierna diera silný rádiový signál, ktorý cestoval k našej zemi  13 miliárd rokov. Toto nie je sci-fi je to realita. Pomocou veľmi veľkého ďalekohľadu Európskeho južného observatória (VLT) ESO v Čile tím vedcov objavil, najvzdialenejší rádio hlasný kvazar aký sa doteraz vo vesmíre našiel.

NEBESKÝ OBJEKT KVAZAR

Kvazar je superjasný nebeský objekt nájdený v strede galaxie, ktorý je poháňaný aktívnou čiernou dierou, ktorá pohlcuje hmotu okolo seba. (Väčšina galaxií, vrátane našej vlastnej Mliečnej dráhy, má vo svojich stredoch tiché čierne diery.) 

Tento novoobjavený kvazar, prezývaný P172 + 18, je pozoruhodný: Jeho čierna diera vystreľuje hmotu v podobe rádiových vĺn, alebo trysiek, čo je to, čo astronómovia nazývajú „rádiohlasné“. 

K dnešnému dňu, z objavených kvazarov je iba asi 10% rádiofónnych a P172 + 18 je zďaleka najvzdialenejší, vzdialený 13 miliárd svetelných rokov. Aj keď vedci objavili kvazary ešte ďalej, žiadny z nich nie je hlasitý.

VÝSKUM BUDE POKRAČOVAŤ

Vzhľadom ku krátkemu pozorovaciemu času sa však členom tímu nepodarilo získať dostatok dát, aby mohli objekt preskúmať podrobnejšie. 

Následne sa spustil celý rad ďalších pozorovaní pomocou iných teleskopov:

  •  ďalekohľad ESO / VLT (Very Large Telescope) s prístrojom X-shooter, ktorý umožnil hlbšie charakterizovať tento kvazar – stanovenil kľúčové parametre ako je hmotnosť čiernej diery a rýchlosť pohlcovania hmoty z okolia.
  • teleskopy z rádiového observatória VLA (National Radio Astronomy Observatory ‚s Very Large Array, USA) 
  • Keckov ďalekohľad (Keck Telescope, Havaj, USA).

NADŠENIE VEDCOV A NOVÉ MOŽNOSTI

Vedci sú týmto objavom nadšení, pretože jeho vzdialenosť od Zeme naznačuje jeho starodávny vek – tento kvzsar sa pravdepodobne vytvoril, keď bol vesmír starý iba 780 miliónov rokov. Pre porovnanie, dnešný vesmír sa odhaduje na 13,8 miliárd rokov.

Štúdiom P172 + 18 by teda vedci mohli získať prehľad o pôvode všetkého. „Považujem za veľmi vzrušujúce objavovať„ nové “čierne diery a poskytnúť ďalší stavebný blok pre pochopenie prvotného vesmíru, odkiaľ pochádzame, a v konečnom dôsledku aj pochopenie seba samého ,“ povedala astronómka ESO Chiara Mazzucchelli, jedna z vedcov, ktorí objavili kvazar.

Navyše detekcia modelu P172 + 18 pravdepodobne povedie k podobným objavom aj vzdialenejších kvazarov, čo poskytne astronómom ďalšie informácie na štúdium.