Vesmírne sily 6. mája zverejnili dokument o vízii, ktorý vyzval svoje vojenské a civilné pracovné sily, aby prijali „digitálnu kultúru“.

Vesmírne sily boli založené v decembri 2019 ako nezávislá vojenská vetva a predpokladajú, že budú mať asi 16 000 členov, napoly vojenských a napoly civilných. Pre porovnanie, námorná pechota má asi 180 000 zamestnancov.

Ich cieľom je udržať malú silu, ale zaistiť jej vysokú kvalifikáciu.

Hneď po podpísaní zákona o vesmírnych silách sa Raymond usiloval o to, aby mal vo svojej kancelárii vedúci post venovaný podpore technológií a inovácií. Za hlavného dôstojníka pre technológie a inovácie kozmických síl alebo CTIO si vybral genmjr. Kimberly Crider. Crider bola predtým hlavným údajovým dôstojníkom letectva.

Crider uviedla, že jednou z jej zodpovedností bude vypracovanie pokynov na používanie údajov pri všetkých činnostiach vesmírnych síl. „Chceme využívať digitálne technológie a digitálne schopnosti pri všetkom, čo robíme, a chceme rozvíjať digitálnu pracovnú silu,“ uviedla na konferencii Amerického inštitútu pre letectvo a astronautiku.

Očakávania od digitalizácie

Vízia a budúcnosť vesmírnych síl bude závisieť vo veľkej miere od digitálnych služieb a technológií.

Vesmírne sily budú v budúcnosti čeliť high-tech zbraniam a preto je nevyhnutné aby vedeli chrániť svoje satelity pred nástrojmi ako sú napríklad elektronické rušičky a lasery.

Vesmírne sily musia byť schopné vyriešiť „veľké problémy s dátami“, ako je sledovanie tisícov satelitov a kúskov trosiek na obežnej dráhe a podobne.

Na inováciu zbraňových systémov a obchodných procesov je tiež nevyhnutná sila v oblasti špičkových technológií. Vzhľadom na relatívne malú veľkosť vesmírnych síl musia byť ľudia „digitálne plynulí, efektívni a pohybliví“.

V pláne je prechod na plne digitálny dizajn a technický ekosystém pre akvizičné programy.

Ide o to, aby boli pracovníci zdatní vo vývoji a technológiách softvéru, ale tiež o vytváranie kultúry, v ktorej sú ľudia splnomocnení využívať dáta a technológie na kreatívne riešenie problémov.

Vesmírne sily stanovia pokyny pre použitie „digitálneho inžinierstva“ pri navrhovaní a získavaní budúcich satelitov. Cieľom je navrhnúť, vyvinúť a testovať satelity vo virtuálnych prostrediach od začiatku do konca, čo je prax, ktorá je v súkromnom sektore bežná, ale armáda sa jej pomaly ujíma, pretože mnohým organizáciám chýba moderná infraštruktúra informačných systémov.

Katedra digitálnej univerzity

Členovia služby navštevujú Katedru digitálnej univerzity vzdušných síl – je to virtuálna škola, ktorá ponúka kurzy ako:

  • vývoj digitálnych produktov
  • úvod do infraštruktúry informačných technológií
  • veda o údajoch 
  • umelá inteligencia
  • kybernetická bezpečnosť

Doteraz absolvovalo kurzy na Digitálnej univerzite viac ako 1100 pracovníkov vesmírnych síl.

Vesmírne sily tiež chcú, aby sa ich členovia učili programovacie jazyky, strojové učenie a analýzu dát. 

Vytvorila kódovacie výcvikové tábory, kde sa operátori učia písať softvér pre aplikácie v oblasti riadenia vesmírnej dopravy, satelitných operácií a analýzy vesmírnych dát.

Vojenský tábor

Prvý vojenský tábor, ktorý sa konal v januári, absolvovalo 28 vojenských a civilných pracovníkov. 

28 ľudí bolo vybraných z viac ako 300 kandidátov. Tento program je vysoko selektívny. 

Programovacie bootovacie tábory sa stanú pravidelnými udalosťami, keďže sa vesmírne sily snažia vybudovať káder so 400 softvérovými kódovačmi, ktorí budú pridelené jednotkám po celom svete, ktoré vykonávajú úlohy ako riadenie vesmírnej dopravy, satelitné operácie a analýza vesmírnych údajov.

Program supra coder je súčasťou vízie digitálnych služieb, kde vývoj softvéru sa považuje za strategický nástroj.

Stratégia ľudského kapitálu

„Potrebujeme rozmanitosť vesmírnych síl,“ uviedli v decembrovom rozhovore pre Asociáciu vesmírnych síl.

Vesmírne sily robia dobrú vec tým, že propagujú vzdelávanie STEM.

Treba však dávať pozor aby boli medzi nimi odborníci vo viacerých oblastiach nie iba kóderi.

Služba potrebuje „ľudí s pohyblivosťou myslenia“, ktorí môžu rýchlo analyzovať situáciu a prísť s riešeniami, ak je napríklad zámerne zameraný satelit.

Podľa vývoja ľudskej spoločnosti  sa budúci vesmírni operátori budú musieť na tieto udalosti pripraviť.

Foto: Unsplash