Elektromobilita sa považuje za technológiu budúcnosti a to aj vďaka jej environmentálnym a ekologickým vlastnostiam. Medzi výrobcami a distribútormi sa vozidlá s elektromotormi všeobecne považujú za vozidlá s nulovými emisiami.

Ako sa elektromobily líšia od klasických automobilov?

Elektromobil sa od bežného automobilu, ktorý na pohon používa palivo získané zo zeme (benzín alebo naftu) alebo skvapalnený plyn, líši tým, že ho poháňa elektrina.

Elektrické vozidlá sú na trhu už nejaký čas. Z hľadiska novosti sa elektrické vozidlo v konečnom dôsledku spolieha len na inú formu pohonu (elektrina) ako benzín alebo nafta.

Komponenty elektrického pohonu sú vo všeobecnosti spoločné pre všetky elektrické vozidlá a v skutočnosti sú veľmi jednoduché – elektromotory, batéria a riadiace jednotky pre tieto komponenty, ktoré uľahčujú dodávku energie, rekuperačné brzdenie a nabíjanie.

Ovládacie mechanizmy sú teraz podobné pre každý typ vozidla – ovládanie elektromotora, elektronické ovládanie hnacieho ústrojenstva, káblové ovládanie bŕzd, elektrický posilňovač riadenia – čo znamená, že aplikácia asistencie vodiča v týchto systémoch sa uskutočňuje prostredníctvom elektronickej komunikácie medzi modulmi.

Jednou z oblastí s najväčším vplyvom na ľudstvo sú nepochybne ekologické zdroje energie. Nemali by sme zabúdať, že zásoby uhlia a ropy sú obmedzené a za niekoľko storočí sa vyčerpajú. Mali by sme sa postarať o budúcnosť našich detí – potrebujeme alternatívny zdroj energie pre autá. Výroba elektrickej energie môže byť aj šetrná k životnému prostrediu.

Výhody elektromobilov

Elektromobily s nulovými emisiami skutočne prispievajú k čistejšiemu ovzdušiu v znečistenom mestskom prostredí. V rámci boja proti znečisťovaniu klímy si popredné svetové krajiny a výrobcovia stanovujú termíny na úplné vyradenie benzínových automobilov.

Jednou z vlastností elektrických vozidiel, ktorá im dáva výhodu v ovládateľnosti, je nižšie ťažisko. Na dosiahnutie rovnakého účinku vo vozidlách so spaľovacím motorom je potrebné riešiť vážne technické nedostatky a hľadať spôsoby, ako udržať motor a hnacie ústrojenstvo čo najnižšie. Batéria zabudovaná v podlahe elektromobilu rieši problém ťažiska,

Náklady na elektrickú energiu sú výrazne nižšie ako náklady na benzín – okrem toho elektromobil nevyžaduje výmenu oleja (okrem prevodovky) a inú nákladnú údržbu. Mimochodom, konštrukcia takéhoto auta je na rozdiel od auta na palivo čo najviac zjednodušená, takže opravy budú lacnejšie. A teoreticky je možné ho nabíjať aj z domácej zásuvky na 220 V.

Čas potrebný na nabitie elektrického vozidla závisí od kapacity batérie, sily dostupného elektrického prúdu a konfigurácie nabíjacieho miesta. Ak je elektromobil zapojený do obyčajnej elektrickej zásuvky, nabíja sa pomaly – proces môže trvať až 12 hodín, zatiaľ čo verejné nabíjacie stanice GreenWay dokážu nabiť až 80 % objemu akumulátora len za 20-40 minút.

Dynamika elektrických modelov prináša veľmi príjemný zážitok z jazdy. Elektromotor funguje inak ako spaľovací motor – nepotrebuje čas na zahriatie a taktiež rýchlo a plynulo zrýchľuje. V ostrých zákrutách sú kolesá obratnejšie a vďaka dobrému vyváženiu sa ľahšie ovládajú.